GRAFIKS

T-SPĒĻU GRAFIKS

Spēles notiek tikai krievu valodā

30.10.2020

PILNA FORMĀTA SPĒLE!!! Transformācijas resursa spēle, kas aprēķināta, lai izveidotu savu iespēju telpu, meklētu nepieciešamos resursus un spēkus, lai izpildītu

06.11.2020

IEPAZĪŠANĀS AR SPĒLI!!! Pārveidojošo resursu spēle, kas paredzēta, lai izveidotu savu iespēju telpu, atrastu nepieciešamos resursus un spēku, lai piepildītu

27.11.2020

IEPAZĪŠANĀS AR SPĒLI!!! Stratēģiskā spēle, kas palīdz noteikt īsāko ceļu pēc iecerētā mērķa sasniegšanas ar mazākajiem zaudējumiem. Motivācija, resursi un

04.12.2020

IEPAZĪŠANĀS AR SPĒLI!!! Psiholoģiskā spēle meitenēm/sievietēm, kuras mērķis ir apprecēties un jautājums šeit tiek likts kardināli – ja gribas kļūt

29.01.2021

PILNA FORMĀTA SPĒLE!!! Stratēģiskā spēle, kas palīdz noteikt īsāko ceļu pēc iecerētā mērķa sasniegšanas ar mazākajiem zaudējumiem. Motivācija, resursi un

Dalība spēlēs ir iespējama
tikai pēc iepriekšējas vienošanās!

PIERAKSTĪTIES